IMS-kjeden er den nytenkende innkjøpskjeden som har fokus på å forenkle innkjøp og tilknytte våre medlemmer gode avtaler på alle områder i bedriften.

Vårt hovedfokus er hele tiden å forbedre våre medlemsbedrifters bunnlinje og resultat. Vi har startet på toppen med å se hva vi kan gjøre for å heve omsetningen og få ned varekostnadene. Videre nedover har vi lønnskostnader, driftskostnader og finans.

IMS-kjeden har også et kollektivt medlemskap i Bedriftsforbundet. De tilbyr juridisk assistanse, gode forsikrings- og pensjonsbetingelser og bedriftsrådgivning.

Vi har gode avtaler innen tidsplanlegging, lønns- og regnskapssystemer, renovasjon, telefoni, trykkeri, markedsføring, web- og facebook publisering, restaurant- og hotellsystemer, skadedyrkontroll, matsikkerhet, bedriftshelse og partnere på leasing og finansiering.