IMS + KUTT Matsvinn 2020

For å styrke vår satsning på bærekraft har IMS inngått et samarbeid med Matvett om deltagelse i KuttMatsvinn2020-prosjektet. Målsetningen i prosjektet er å redusere matsvinnet med 20 % innen 2020 hos deltagende virksomheter, og IMS ønsker nå å invitere medlemmene til å bli med.

Målsetningen i prosjektet er å redusere matsvinnet med 20 % innen 2020 hos deltagende virksomheter, og IMS ønsker nå å invitere medlemmene til å bli med. Som deltager forplikter du deg til å registrere og rapportere på matsvinnet i din bedrift samt jobbe med tiltak.

Som støtte til arbeidet vil IMS gi medlemmene tilgang til felles metodikk for måling, kursmateriell, kommunikasjonsmateriell mot ansatte og gjester og invitasjon til to bransjeforumer per år med erfaringsutveksling og deling av beste praksis.

Les mer om prosjektet her.

KUTT_kontaktinfo.jpg#asset:347

Erik Vold

Prosjektleder KM2020

Epost: erik@matvett.no

Mobil: 97768763