Runwell er et digitalt arbeidsverktøy for serveringsbransjen, som effektiviserer driften og forenkler HMS-arbeidet.

Kvitt deg med utdaterte permer! Vi gir deg verdens første alt-i-ett system, som dekker hele universet rundt den ansatte, med mål om å hjelpe deg slik at du aldri trenger å frykte et tilsyn igjen. Løsningen dekker alt innen:


 • IK-Mat

 • IK-Alkohol

 • Brannvern

 • Arbeidstilsyn

 • Prosedyrer

 • Risikovurderinger

 • Lovpålagte kurser

 • Mye mer ++


Runwell er et arbeidsverktøy som skal hjelpe restauranter, hoteller og utesteder med å ta kontroll på HMS, internkontroll og HR arbeid. Bakgrunnen for prosjektet er at utelivsbransjen er gjennomregulert og risikerer å få uanmeldt besøk av tilsyn til enhver tid. Vi har utviklet et verktøy som er enkelt å bruke og samler all dokumentasjon de forskjellige tilsynene etterspør.


Runwell er laget både av og for utelivsbransjen. Målet er å ha et komplett system som:

 • Behandler avvik

 • Samler og dokumenterer gjøremål og rutiner

 • Øker ansattes kompetanse gjennom digitale kurs

 • Forenkler oppfølging av ansatte

 • Sørge for at man alltid driver i henhold til lovverket

 • Man ikke trenger å frykte et tilsyn


Løsningen sørger for enkel tilgang til all informasjon i en løsning. Man kan:

 • Følge opp ansatte

 • Kontrollere at oppgaver og rutiner utføres

 • Oppdatere risikovurderinger, HMS mål, prosedyrer og avvik

 • Tilse at ansatte har utført lovpålagte kurs

 • Følge opp uansett hvor man er i verden


Dette gir dere som ledere en trygghet. Samtidig har vi en egen "panikk-knapp" som de ansatte kan trykke på dersom det kommer et tilsyn. Her kan man velge relevant tilsynsmyndighet, og vil da få opp en hurtigvisning av all informasjon de etterspør.
Les mer om Runwell: Runwell