ASKO er Norges største grossist, og leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. Vi tok en prat med Trond Langrud i Asko og ba Trond si litt om samarbeidet med IMS Kjeden.

IMS er en spennende kjede som er dyktig på å forhandle frem gode avtaler for medlemmene, og kjeden driver kostnadseffektivt og nøkternt. I tillegg har kjeden mye kompetanse innenfor restaurantsegmentet, noe som har bidratt til flere nye medlemmer de siste årene, sier KAM Trond Langrud i ASKO Servering.

Ved siden av å tilby medlemmene konkurransedyktige betingelser, har kjeden etter min mening vært dyktig på å utvikle tilbudet av medlemsfordeler utover gunstige priser på varer. Jeg registrerer at medlemmene gjennom kjeden har tilgang på rabattavtaler bl.a. på forsikringer og juridisk hjelp. Videre får medlemmene muligheten for en gratis skadedyrkontroll i året.

Jeg oppfatter kjeden som klar og tydelig i sin kommunikasjon ut mot markedet. IMS er opptatt av å bidra til god drift som igjen betyr styrket økonomi for medlemmene. Det er et godt utgangspunkt i et marked som preges av hard konkurranse, men også mange muligheter, fremhever Langrud

God drift og effektivitet er selvfølgelig også noe ASKO er opptatt av, og vi er stolte av totalproduktet vårt. En rasjonell og kostnadseffektiv varestrøm er helt avgjørende for å kunne drive godt, og det gir også en betydelig miljøgevinst, sier Langrud.

ASKO har et bredt miljøengasjement som spenner fra bruk av solenergi og vindkraft til bruk av hydrogendrevne lastebiler. Vi registrerer at dette betyr stadig mer for kundene våre. Derfor er vi opptatt av ”en bestilling, en levering”. Det sparer tid og er gunstig for miljøet. I tillegg innebærer dette god oversikt for kunden og bedre utnyttelse av tiden. Dette er detaljer som inngår i det å drive godt og lønnsomt, understreker Langrud.

I tillegg til å levere varene du trenger, tilbyr vi også kompetanseheving på en rekke områder. Serveringsnæringen er en dynamisk bransje hvor det stadig skjer noe nytt. Derfor er det mye å hente på og oppdatere seg – enten det nå er innenfor utstyr, trender eller produkter. KIT-akademiet er en viktig del av grossist-tilbudet, og har hele tiden mange spennende kurs på programmet. Alle IMS-medlemmer er hjertelig velkomne til å benytte seg av dette tilbudet!

På dette området har vi et mål å styrke samarbeidet med IMS-kjeden i året som kommer, sier Trond Langrud.