IMS kjeden ønsker å jobbe smartere med gode systempartnere som gir våre medlemsbedrifter bedre inntjening, sparte kostnader og mer tid til utvikling og salg.

Veldig mange arbeidsoppgaver blir idag løst av ulike systemer. IMS er opptatt av å velge ut de smarteste systempartnerene for din bedrift og dine oppgaver som skal løses. Det skal være enklest mulig å drive bedrift i sammen med IMS.

Vi har løsninger for din bedrift på blant annet: Tidsplanlegging, kunde (CRM) og leverandørsystem (ERP), regnskapssystem, restaurantsystem, hotellprogram, HMS og IK Mat system, lønnssystem og bankavstemming for å nevne noen.

IMS-kjeden via våre leverandører og samarbeidspartnere sikrer med dette også dine lovpålagte plikter til mattilsynet, arbeidstilsynet og det offentlige.