Westcon Yards AS har 836 rom og en kantine som kan mette opptil 2000 mennesker per dag. Egil Jørgensen er leder for mat & losji delen.

Hvordan planlegger dere og holder kontroll med et så massivt innkjøp?

Vi benytter innkjøpssystemet til IMS til fulle og samarbeider tett med leverandørene rundt menyplanlegging, innkjøp og vareleveranser. Gode og stabile leverandører er svært viktig for oss da vi er 100% avhengige av leveransedyktighet. Bestillingssystemet gir oss en god oversikt over ordrene og gir oss full kostnadskontroll.

Hvordan jobber dere med beregning av mat og kostnadskalkyler?

Vi regner ut antatt vareforbruk pr person pr døgn på alle varelinjer. For å kunne prise varene våre korrekt, bruker vi kalkylesystemet til IMS. Uten rette kalkyler kan ingen vite hva kostnadene er pr måltid eller pr rett og en vil heller ikke kunne klare å sette rett utsalgspris. Det er svært enkelt å bruke og de fleste vet jo uansett hvilke mengder som skal legges til grunn for sin kalkyle. Ingen kan klare seg uten å kalkulere varene sine på en rett måte og det er på dette området pengene ligger, i tillegg til lønnskostnader.

Hvor viktig tror du systembruk vil være for å overleve i vår bransje i fremtiden?

Det er helt avgjørende å ha gode økonomiske systemer og økonomisk styring. Mange i bransjen har god økonomisk sans og er engasjerte drivere. Dette er imidlertid dessverre ikke nok for å drive en lønnsom forretning. Mange er i dag blitt flinke på Økonomi, IK-Mat, HCCAP og HMS men det er nok altfor mange som ikke setter dette i system og det blir derfor tungvint i det lange løp. Enda flere kunne hatt bedre økonomi ved å bruke systemene som finnes hos systemleverandører til IMS-kjeden.